Print Friendly, PDF & Email
Share Button

.

3-årig specialistuddannelse i

psykoanalytisk psykoterapi med unge og voksne

januar 2017 – december 2019

 

Den 3-årige videreuddannelse på IPP består af en grundig indføring og træning i psykoanalytisk psykoterapi baseret på klassisk psykoanalyse (Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bion m.fl.) samt nyere teorier indenfor psykoanalyse (Stern, Thomas Ogden, Peter Fonagy m.fl.).  Alle undervisere, supervisorer og terapeuter er uddannede psykoanalytikere og medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab.

Uddannelsesforløbet indeholder teoriseminarer, individuel supervision, gruppesupervision og egenterapi og vi tilstræber at formidle en tæt sammenhæng mellem teori og praksis.I psykoanalytisk psykoterapi ligger metoderne tæt op ad egentlig psykoanalyse og både din egenterapi og dit klientarbejde vil bestå af intensive forløb.

Uddannelsen er godkendt som specialistuddannelse i psykoterapi af både Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab og dækker en betydelig del af kravene til specialistgodkendelse i begge.

Teoriundervisning

Teoriundervisningen består af 144 lektioner – fordelt på 6 semestre.

Indholdsmæssigt vil du få en grundig indføring i klassisk og moderne psykoanalytisk teori, psykopatologi, generel behandlingsteknik og specifikke behandlingsmæssige overvejelser i forhold til forskellige klientgrupper.

Vi tilstræber en tæt sammenhæng i undervisningen mellem teori og praksis og kliniske eksempler søges inddraget i vidt omfang.

Det vil være forskellige lærere, der underviser fra gang til gang og vi håber, at dette vil give dig mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige stilarter og holdninger i den psykodynamiske teori og praksis.

 

Supervision

Som en del af den 3-årige uddannelse skal du gennemføre 2-3 intensive forløb med egne klienter. Disse forløb skal superviseres hver 14. dag, så du når op på i alt 60 timers supervision fordelt på de enkelte forløb.

 

Egenterapi

Den egen-terapeutiske del af den 3-årige uddannelse består af i alt 120 sessioner. Du kan selv bestemme, om du vil gå én eller to gange om ugen. Egenterapi skal foregå hos analytiker, der er medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab.

Hvis du ønsker at påbegynde din egenterapi inden selve uddannelsen påbegyndes, har du mulighed for at få en forhåndsgodkendelse til optagelse.